Detalle

Preinscrición na Escola de Cantería para o curso 2017-2018

Do 22 de maio ao 15 de setembro de 2017 estará aberto o prazo de preinscrición na Escola de Cantería para o curso académico 2017-2018

27 de xullo de 2017

Prescripción

Poderán preinscribirse todas as persoas menores de 35 anos interesadas en recibir a formación de canteiro ou mestre canteiro e que estean en posesión do título de graduado escolar ou equivalente.

A preinscrición poderá levarse a cabo a través da web. Na web están dispoñibles as materias comprendidas na programación didáctica (tanto as materias básicas orientadas ao dominio e manexo de ferramentas e materiais, técnicas e oficios coma as materias complementarias que contribúen ao desenvolvemento intelectual e formativo do alumnado) e os horarios das clases.

Para calquera dúbida as persoas interesadas poderán chamar ao teléfono 986  804 100, extensión 42553.

Con posterioridade, no mes de setembro, abrirase o prazo de matrícula. As persoas que realizasen a preinscrición deberán formalizar oficialmente a matrícula, achegar a documentación requirida e aboar as correspondentes taxas de matriculación.

Folleto informativo (pdf)