Formación > Específica > Descripción

Formación específica

 
  • Poderán asistir ás clases canteiros reciclados que desexen perfeccionar a súa técnica, outros artesáns ou calquera persoa interesada que queira aprender a técnica de cantería e escultura. Ó finalizar recibirán un certificado polas horas realizadas

    Número de alumnos

    • Prazas ofertadas en cada anualidade: 15

    Duración da formación: 2 anos

    Horarios: de luns a xoves, de 19.00 a 21.00 h